Дума Описание
наблъскам наблъскаш, св. — вж. наблъсквам.