Дума Описание
наближа наближеш, мин. св. наблизах, мин. прич. наблизал, св. — вж. наблизвам.
наближа наближиш, мин. св. наближих, мин. прич. наближил, св. — вж. наближавам.