Дума Описание
наблегна наблегнеш, мин. св. наблегнах, мин. прич. наблегнал, св. — вж. наблягам.