Дума Описание
набабувам се набабуваш се, св. Бабувам до насита, до края на възможностите си.