Дума Описание
на предлог. 1. Отношение на притежание, принадлежност. Роклята на мама. 2. Отношение към деятел или вършител. 3. Отношение към обект на действието след отглаголни съществителни, образувани от преходни глаголи. Четене на книги. 4. Дателно отношение. Давам на баща си. 5. Отношение към място, където се извършва нещо. Легна на леглото. 6. Отношение към място като посока, обект на действие. Отивам на село. 7. Отношение към място като цел на действието. Отивам на училище. 8. Отношение към обект като обстоятелство. На инат. На късмет. На гладно сърце. 9. Отношение към време като момент на действие. На 2 март замина за София. 10. Отношение към друго действие като едновременно извършване. На тръгване го погледна още веднъж. 11. Отношение към възраст. На десет години е. 12. Отношение към мярка, разстояние. На няколко метра от мене седеше непозната жена. 13. Отношение към начина, по който се извършва действието. Идваха на групи. 14. Отношение към език и др. Пише на гръцки. 15. Отношение към средство
на част. Разг. 1. Вземи. На ти парите! 2. За изразяване на неочакваност; ето ти, не щеш ли. Говорим за Мария и на — тя насреща. 3. Ето, това е. На ти изненада!