Дума Описание
матриархат само ед. Стадий от първобитно-родовото общество, в който родството се води по майчина линия и жената има господстващо положение в стопанския и обществения живот. // прил. матриархален, матриархална, матриархално, мн. матриархални.