Дума Описание
маркетинг само ед. 1. Проучване на пазара с оглед търсенето и предлагането на стоки. 2. Отдел в учреждение или фирма, който се занимава с възможността за пласиране на продукцията.