Дума Описание
маркер мн. маркери, (два) маркера, м. Цветен флумастер за отбелязване на важни места в текст.