Дума Описание
марка мн. марки, ж. 1. Книжен знак, показващ платена сума за дадена услуга. Пощенска марка. Таксова марка. 2. Търговски знак върху стока, означаващ производителя. Известна марка. Реномирана марка. 3. Парична единица в някои страни. Германска марка. 4. Метални знаци; жетони.