Дума Описание
марихуана само ед. Наркотично вещество с растителен произход.