Дума Описание
марина само ед. Всички морски плавателни съдове на една държава.