Дума Описание
мари част. Разг. За обръщение към жена или за подсилване на обръщение към жена. Стояно мари, къде си?