Дума Описание
марж маржът, маржа, само ед., м. 1. Излишък, разлика. 2. Спец. Във финансите — разлика в цената между покупката и продажбата на нещо. 3. Спец. В банковото дело — разлика между цената на актива и цената на пасива.