Дума Описание
маргарит само ед. Скъпоценни бели зърна, които се изваждат от някои миди; бисер. // прил. маргаритов, маргаритова, маргаритово, мн. маргаритови. Маргарйтова огърлица.