Дума Описание
мараш само ед. Диал. Запуснато лозе.