Дума Описание
мараня само ед. 1. Видимо трептене на въздуха при сухо, горещо и безветрено време. 2. Непоносима горещина, жега.