Дума Описание
марабу само ед. Голяма птица от рода на щъркелите с гола глава и шия.