Дума Описание
манш маншът, манша, мн. маншове, (два) манша, м. Отделна самостоятелна част от спортна игра. Победител в първия манш.