Дума Описание
манту само ед. Спец. Кожна проба за установяване на туберкулозна зараза.