Дума Описание
мантел мн. мантели, (два) мантела, м. Широко късо наметало; пелерина, плащ.