Дума Описание
манталитет само ед. Начин на мислене, обусловен от степента на културното развитие на отделния човек. Еснафски манталитет.