Дума Описание
манометър мн. манометри, (два) манометъра, м. Уред, измерващ налягането на газове или течности в затворено пространство.