Дума Описание
манихейство само ед. Истор. Създадено през III в. религиозно дуалистично учение, което се разпространява в България към XII век.