Дума Описание
манифактурист мн. манифактуристи, м. Остар. Лице, което продава манифактура (в 1 знач.).