Дума Описание
манифактура само ед. 1. Ръчно изработвани тъкани и текстилни изделия. 2. Спец. Форма на производствен процес, свързан с разделение на труда и ръчна изработка. 3. Остар. Магазин за продажба на тъкани. // прил. манифактурен, манифактурна, манифактурно, мн. манифактурни.