Дума Описание
маниока само ед. Храстовидно американско растение, от чиито корени се добива каучук.