Дума Описание
маниак мн. маниаци, м. Човек, обзет от някаква мания, с налудничави идеи. // прил. маниачески, маниаческа, маниаческо, мн. маниачески. // прил. маниашки, маниашка, маниашко, мн. маниашки.