Дума Описание
манекен мн. манекени, м. 1. Изработена във формата на човешко тяло фигура за премерване и показване на облекло. 2. Човек, който демонстрира върху себе си нови дрехи на модно ревю. 3. Прен. Бездеен, безинициативен човек; фигурант.