Дума Описание
маневрен маневрена, маневрено, мн. маневрени, прил. 1. Който е предназначен за маневра. Маневрен локомотив. 2. Който може да променя посоката на движението си на малко разстояние. Маневрен автомобил.