Дума Описание
маневра мн. маневри, ж. 1. Неголямо придвижване на превозно средство, за да се заеме определено положение. 2. Само мн. Тактически учения на войскови части в условия, близки до военните. 3. Прен. Ловко, хитро, добре обмислено действие, лавиране. // прил. маневрен, маневрена, маневрено, мн. маневрени. Маневрен локомотив.