Дума Описание
мандраджийка мн. мандраджийки, ж. Жена мандраджия.