Дума Описание
мандрагора само ед. Многогодишно растение, смятано през средновековието за чудотворно, с наркотични свойства.