Дума Описание
мандат мн. мандати, (два) мандата, м. 1. Поръчение, пълномощие за изпълнение на поставена задача. 2. Времето, през което продължава пълномощието. Ще бъде президент два мандата. 3. Звание и достойнство на народен представител. Отнемам мандат на депутат. // прил. мандатен, мандатна, мандатно, мн. мандатни. Мандатна комисия.