Дума Описание
мангуста мн. мангусти, ж. Хищен бозайник в Азия и Африка с гъвкаво тяло, което се храни с мишки и змии.