Дума Описание
манастирище само ед. Място, където е имало манастир; старо манастирско землище.