Дума Описание
манастир мн. манастири, (два) манастира, м. 1. Отделна църковно-стопанска организация на религиозна общност; обител. Женски манастир. 2. Църквата, жилищните помещения и др. сгради на такава организация. Разгледахме манастира. // прил. манастирски, манастирска, манастирско, мн. манастирски. Манастирски двор.