Дума Описание
мана само ед. Заболяване по лозята поради обилни изпарения след дъжд. Брашнеста мана.