Дума Описание
маминка само ед. 1. Гальовно назоваване на мама. 2. Диал. Майката на майка ми; баба.