Дума Описание
мамин мамина, мамино, мн. мамини, прил. 1. Който принадлежи на мама. Мамина рокля. 2. Скъп, обичан, ненагледен. Мамини мили ергени. • Мамино детенце. Пренебр. Глезено, разхайтено дете.