Дума Описание
мамец мн. мамци, (два) мамеца, м. 1. Диал. Пружина. 2. Спец. При лов — завързана дива патица, която примамва другите патици. 3. Диал. Част от капан, която го подпира и го държи отворен.