Дума Описание
мамалигар мамалигарят, мамалигаря, мн. мамалигари, м. Ирон. Пренебрежително наименование на румънците и власите, които се хранели в миналото с мамалига. // прил. мамалигарски, мамалигарска, мамалигарско, мн. мамалигарски.