Дума Описание
мама само ед. Назоваване на майката от собствените и деца; моята майка, майка ми. Мама се върна.
мама мн. мами, ж. Диал. Цицка на женско животно.