Дума Описание
малък малка, малко, мн. малки, прил. 1. Неголям по размери, незначителен. Малка къща. 2. Невръстен, млад. Малко дете. 3. Малоброен. Малка група. 4. Несъществен, неважен, дребен. Малък проблем. • Малък пръст. Най-тънък пръст на ръката и крака; кутре. • Малък Сечко. Разг. Народно наименование на месец февруари. • Малка Коледа. Денят преди Рождество Христово, 24.XII., Бъдни вечер. • Мал-ко(то) име. Собствено лично име. • Малък ер. Наименование на буквата ь.