Дума Описание
малшанс само ед. Лоша възможност, лош случай, липса на късмет.