Дума Описание
малцинство малцинства, ср. 1. Само ед. Част, по-малка от половината на дадена група. Малцинството се подчинява на мнозинството. 2. Етническа група в дадена държава, която се различава от основното население по произход, религия, език и др. // прил. малцинствен, малцинствена, малцинствено, мн. малцинствени (във 2 знач.). Малцинствен въпрос.