Дума Описание
малоценен малоценна, малоценно, мн. малоценни, прил. Който не привлича вниманието, няма особени достойнства; маловажен. // същ. малоценност, малоценността, ж. Чувство за малоценност.