Дума Описание
маломерен маломерна, маломерно, мн. маломерни, прил. Неголям или недостатъчен по размер, с по-малки размери от установените. Маломерно жилище.