Дума Описание
малолетство само ед. Състояние на малолетен; детска възраст. Не е съден поради малолетство.