Дума Описание
малолетен малолетна, малолетно, мн. малолетни, прил. Който не е достигнал установената от законите възраст, даваща права и задължения; непълнолетен, в детска възраст.