Дума Описание
малокръвие само ед. Намалено количество на червените кръвни телца; анемия.